§

Personal

Lennart Johansson

Advokat

Lennart Johansson avlade sin juris kandidatexamen 1975 vid Lunds universitet. Efter åtta år som bankjurist på Falkenbergs sparbank sadlade han om och övergick till advokatverksamhet. Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1987 och driver sedan samma år egen verksamhet.

Arbetar gärna med brottmål som endera offentlig försvare eller målsägandebiträde. Andra ämnesområden som är en väsentlig del av verksamheten är svensk affärsjuridik och fastighetsrätt.

Kontakt: lennart@diagonalen.com

Jane Wennergren

Advokat

Jane Wennergren anställdes 2004 som biträdande jurist på advokatbyrån. Hon avlade sin juris kandidatexamen vid juridiska faktuteten, Lunds universitet samma år. Jane Wennergren är ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan den 6 maj 2011.

Jane Wennergrens verksamhetsinriktning ligger idag främst inom det humanjuridiska området. Hon har sedan anställningens början varit huvudsakligen ansvarig för familjejuridiken på byrån och har en stor erfarenhet av vårdnadstvister. Hon handlägger även ärenden som målsägandebiträde vid allmän domstol och som offentligt biträde vid förvaltningsdomstol och i migrationsärenden.

Sedan medlemskapet i advokatsamfundet verkar hon som offentlig försvarare i brottmål. Jane Wennergren var förordnad som offentlig försvarare i det riksbekanta Vietnamesmålet.

Kontakt: jane@diagonalen.com

Katy Johansson

Sekreterare & Ekonomiansvarig

Katy Johansson är alltsedan starten advokatfirmans sekreterare. Hon är ekonomiansvarig på företaget och har själv avlagt den s.k. proppen i juridik. Innan anställningen på advokatfirman arbetade Katy Johansson som läkarsekreterare under ett antal år.

Kontakt: katy@diagonalen.com